על אתר זה לא חלה חובת הנגשה (עוסק פטור).

עם זאת אנו מבינים את חשיבות ההנגשה ומשתדלים לבצע התאמות נגישות.